پیام سفیر

با نام خداوند قادر متعال

مایه بسی افتخار و مباهات است که دوره ای از خدمت را در سرزمینی با درک و علایق مشترک در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بعنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران آغاز نموده ام.

بدون شک روابط تاریخی و دوستانه دو ملت ایران و ژاپن و افق های روشن پیش رو، بستر مناسبی را برای توسعه بیش از پیش مناسبات فراهم نموده است .

امروزه تلاش همکاران من در همه ادوار روابط می بایست حفظ و گسترش یابد و این مهم با تلاش، مشارکت و همت مضاعف همه ایران دوستان و علاقمندان به سرزمین آفتاب تابان محقق خواهد شد.

اینجانب تمام سعی و تلاش خود را برای پاسداشت و حفاظت از روابط خوب و رو به گسترش بین دو کشور معمول داشته و در این مسیر چشم به حمایت و همراهی دولت و ملت شریف ژاپن و هموطنان عزیزم در این سرزمین دوخته ام.

امیدوارم در دوره خدمت در سفارت جمهوری اسلامی ایران در توکیو با استعانت از درگاه الهی و پشتیبانی و حمایت دولت متبوع خویش بتوانم منشاء تحقق اهداف پیش بینی شده در جهت پیشبرد روابط دوستانه دو کشور باشم.

سال 1398 (2019) مصادف با نودمین سالگرد روابط رسمی دیپلماتیک میان دو کشور می باشد که رجاء واثق دارم که این رویداد مهم با اراده سیاسی مقامات بلند پایه، همکاری مضاعف بخش های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و سازمانهای مردم نهاد در هر دو کشور ، موجب شکوفایی ابتکارات نو و سازنده در جهت ارتقاء مناسبات دوستانه دو کشور خواهد بود.

خدایا چنان کن سرانجام کار  که تو خشنود باشی و من رستگار