امور کنسولی

ثبت طلاق با درخواست مرد (زوج)

ناخوشایندترین حلالها نزد پروردگار طلاق است. (پیامبر اکرم ص)

 

 توضیح:

زوج با ارایه حکم قطعی طلاق (دو طرفه) صادره از سوی شهرداری ژاپن و گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی، متقاضی ثبت طلاق باشد و زوجه نیز از حضور در نمایندگی امتناع ورزد.

 

 مدارک لازم:

1-    تکمیل و امضاء فرم درخواست ثبت طلاق توسط زوج  

2-   اصل حکم قطعی طلاق (دوطرفه) صادره از سوی دادگاه و یا شهرداری ژاپن که بر اساس حضور زوجین (زن ومرد) یا وکلای آنها صادر شده باشد.

        الف. چنانچه زوجه ژاپنی باشد :

                         Rikon Todoke juri Shomeisho -۲                                              Koseki Tohon -۱

     ب. چنانچه زوجه غیر ژاپنی باشد: 

                        Rikon Todoke juri Shomeisho -۲       Rikon Todoke kisai jikou Shomeisho -۱ 

 * در صورتی که در حکم طلاق امضای یکی از زوجین یا وکلای آنها موجود نباشد (طلاق غیابی یا یک طرفه) ثبت طلاق میسر نخواهد بود و موضوع ثبت طلاق بایستی از طریق مراجعه به دادگاه های ایران (به صورت حضوری و یا نصب وکیل) به انجام رسد. 

3-  اصل شناسنامه جدید و کارت ملی مرد (زوج)

4-  اصل گذرنامه و یک سری کپی از صفحه مشخصات آن 

(در صورت عدم اعتبار گذرنامه بایستی نسبت به تعویض آن به همراه مدارک مندرج در فرم مربوطه، همزمان با درخواست ثبت طلاق اقدام گردد)

5-  اصل گواهی طلاق شرعی صادره از سوی مرکز اسلامی اهل البیت (ع) در توکیو

شماره تلفن و آدرس حجت السلام ابراهیم ساوادا جهت امور شرعی ازدواج و طلاق

TEL & FAX: 03-6432-1738

E-mail: tasajpn@gmail.com

Tokyo, Setagaya-ku, Oyamadai, 3-4-18-201

6-  ارائه اصل سند ازدواج و دو سری کپی آن

7-  ارائه ۴ قطعه عکس (۴ * ۳) برای هر نفر (خانمها با حجاب کامل بدون عینک و آقایان بدون کلاه، عینک و کراوات)

8-  پاکت تمبردار سفارشی با نشانی دقیق پستی و شماره تماس طرف غایب (زوجه)

9-  هزینه ثبت طلاق  

          الف. پرداخت هزینه خدمات کنسولی جهت ثبت طلاق بدون استعلام مرکز 

          ب. پرداخت هزینه خدمات کنسولی جهت ثبت طلاق با مجوز مرکز 

 

تهیه فیش پرداختی از خود پرداز موجود در نمایندگی و یا ارائه رسید بانکی

(شماره حساب سفارت:   Tokyo Mitsubishi UFJ Bank Toranomon Branch Ordinery Accont  1647388)

از فرستادن پول نقد، چک بانکی، پستی و یا پرداخت از طریق اینترنت خودداری فرمائید

 توجه :

الف) چنانچه طرفین برای ثبت طلاق توافق داشته ولی در تهیه مدارک با مشکلاتی مواجه می گردند می توانند با تفویض وکالت به یکی از بستگان یا آشنایان خود نسبت به تکمیل مدارک برای ثبت طلاق اقدام نمایند.

ب) چنانچه طلاق شرعی از نوع رجعی باشد، ثبت طلاق منوط به گذشت حداقل ۱۰۰ روز از اجرای صیغه طلاق شرعی و احراز عدم رجوع خواهد بود.

د) پس از تهیه و تکمیل کلیه مدارک، برای تعیین وقت قبلی  و یا هرگونه راهنمایی و یا اطمینان از کامل بودن مدارک خود با بخش کنسولی سفارت تماس حاصل فرمائید:

Tel: 03-3446-8011