امور کنسولی

تغییر نام

درخواست تغییر نام در صورت احراز شرایط ذیل, قابل پذیرش و بررسی است:

1- تغییر نام کسانی که تغییر جنسیت داده و در دادگاه صالحه داخل کشور حکم به تغییر نوع جنس در اسناد سجلی و شناسنامه آنان صادر نموده است.

2 - تغییر نام کسانی که به موجب تبصره 6 ماده 20 قانون ثبت احوال با تایید مراجع ذیصلاح به دین مبین اسلام مشرف شده اند.

3- حذف کلمات زاید و غیر ضروری در نام مانند:

کلمات قلی و غلام در نامهایی مثل رضاقلی، یا غلامعباس و نیز کلمات زاید مثل گرگ از گرگعلی یا زلف از زلفعلی

تبصره: پیشوند « عبد » خاص اسامی و صفات ذات پروردگار است و در سایر موارد مانند عبدالموسی یا عبدالرسول، متقاضی می تواند تقاضای حذف آنرا بنماید.

یادآوری می گردد حذف « عبد » قبل از اسامی ذات باریتعالی به هیچوجه مجاز نمی باشد، مانند حذف عبد از اسامی خاص نظیر عبدالخالق، عبدالرحمان و ...

4 -  اصلاح اشتباهات املایی در نام مانند زهراب به سهراب یا منیجه به منیژه

5- اسامی نامتناسب با جنس مانند: نصرت یا ماشاء ا ... برای خانمها و اشرف, اکرم, عصمت و ... برای آقایان

6- نامهای زننده و مستهجن که شامل موارد زیر می شود:

1/6 - نامهایی که معرف صفات مذموم و مغایر ارزشهای والای انسانی است مثل گرگ و قوچی و ...

2/6 - نامهایی که با عرف و فرهنگ و مقدسات مذهبی مردم مغایر باشد مثل خونریز، چنگیز، یزید و ...

3/6 - نامهایی که موجب اشاعه و ترویج فرهنگ بیگانه و فرهنگ سلطه گردد مثل وانوشکا، ژاکادو، شاهدوست و ...

4/6 - نامهایی که موجب تحقیر دارنده آن و یا معنای لغوی آن در جامعه قابل پذیرش نباشد مثل کنیز، گدا، صدتومانی و ...

5/6 - در صورتی که اسامی انتخاب شده محلی با توجه به موقعیت و منزلت اجتماعی شخص و یا شرایط زمان مناسب نباشد.

7- نامهایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی گردد، مانند: عبداللات، عبدالعزی و ...

8- نامهای مرکبی که در عرف یک نام محسوب نمی شود. (اسامی مرکب ناموزون) مانند: سعیدبهزاد، شهره فاطمه، حسین معروف به کامبیز و ...

9 - عناوین، اعم از لشکری یا کشوری و یا ترکیبی از نام و عنوان مانند: سروان، سرتیپ، دکتر، شهردار و یا سروان محمد و شهردار علی و ...

10- القاب، اعم از ساده یا مرکب مانند: ملک الدوله، خان و یا خسروخان، سلطانعلی، شوکت الملک و ...

11- اسامی همنام دریک خانواده (هم نام بودن برادران یا خواهران یا پدر و فرزند یا مادر و فرزند)

در این صورت ارسال تصویر شناسنامه فرد همنام نیز همراه سایر مدارک ارایه شود.

ملاحظه1: انتخاب و تغییر نام برای اقلیتهای رسمی شناخته شده در قانون اساسی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است.

ملاحظه2: اضافه نمودن سیادت به نام برای کسانی که سیادت در شناسنامه و اسناد سجلی پدر یا جد پدری آنان درج شده باشد امکان پذیر خواهد بود. حذف سیادت از نام نیز در صورت اثبات عدم سیادت پدر و جد پدری در محکمه صالحه داخلی ایران مقدور خواهد بود.

 

یادآوری مهم :

تغییر واژه های مصطلح و متعارف مانند: ابراهیم، جعفر، داریوش، اردشیر، داود، شهره، منیژه و ... در صلاحیت هیاتهای حل اختلاف نبوده و این گونه متقاضیان باید درخواست خود را شخصاً یا از طریق وکیل به محاکم صالحه داخل کشور ارایه نمایند.

 

مدارک لازم برای تغییر نام:

1-  اصل شناسنامه متقاضی و دو نسخه تصویر تمام صفحات آن

2- سه قطعه عکس رنگی 3 در 4 متقاضی یکسان، یکنواخت و پشت نویس شده (آقایان بدون عینک، کلاه و کراوات و بانوان با حجاب کامل اسلامی و بدون عینک)

3- تکمیل و امضاء فرم درخواست تغییر نام 

4- تکمیل برگ درخواست رسیدگی از هیات حل اختلاف

5- تکمیل و امضاء فرم درخواست تعویض شناسنامه

6- اصل و 1 نسخه تصویر از مدارک عکسدار معتبر ایرانی ( گذرنامه، کارت مدرسه، و یا گواهینامه رانندگی ...  اندازه (A4)  

7- اصل و 1 نسخه تصویر از مدارک عکسدار معتبر خارجی(گذرنامه، کارت اقامت، کارت مدرسه، و یا گواهینامه رانندگی... اندازه (A4)

8- تصویر دو طرف کارت اقامت

9- پرداخت هزینه خدمات کنسولی تعویض شناسنامه

     پرداخت هزینه خدمات کنسولی تغییر نام

 

تهیه فیش پرداختی از خود پرداز موجود در نمایندگی و یا ارائه رسید بانکی 

(شماره حساب سفارت:   Tokyo Mitsubishi UFJ Bank Toranomon Branch Ordinery Accont  1647388)

 از فرستادن پول نقد، چک بانکی، پستی و یا پرداخت از طریق اینترنت خودداری فرمائید

تذکر

رسیدگی به درخواست تغییر نام و نام خانوادگی در سازمان ثبت احوال داخل کشور (حوزه محل صدور شناسنامه) انجام می گیرد و به طور متوسط 6 ماه بطول می انجامد.

با توجه به اینکه مراحل اداری و موافقت با درخواست متقاضی و یا رد آن، در ایران و در سازمان ثبت احوال (حوزه محل صدور شناسنامه) صورت میگیرد و به طور معمول چندین ماه به طول میانجامد و از سویی معلوم نیست که اداره ثبت احوال نسبت به درخواست متقاضی نظر موافق داشته باشد، لذا در مرحله اول کپی شناسنامه متقاضی به همراه فرمهای مربوطه به مرکز ارسال و پس از موافقت ثبت احوال، اصل شناسنامه و عکس و هزینه مربوطه ارسال خواهد شد. ضمناً مراحل فوق را میتوان پس از تکمیل فرمهای مربوطه و عکس که به تأیید نمایندگی نیز رسیده باشد، از طریق وکالتنامه رسمی هم انجام داد.