معرفی سفیر

شرح حال جناب آقای مرتضی رحمانی موحد

نام:  مرتضی

نام خانوادگی: رحمانی موحد

تاریخ تولد: 6/10/1338

محل تولد: تهران

وضعیت خانوادگی: متاهل دارای سه فرزند

تحصیلات: لیسانس علوم سیاسی –فوق لیسانس حقوق بین الملل

آشنایی به زبانهای انگلیسی و آلمانی

سوابق کاری:

  • کارشناس سیاسی غرب اروپا                                                        
  • دبیر اول سفارت ج.ا.ایران در آلمان                                                
  • دبیر ستاد همکاریهای سه جانبه مشترک المنافع                                 
  • رئیس اداره تجارت خارجی و صادرات غیر نفتی
  • سرکنسول ج.ا.ایران در شانگهای                                                   
  • رئیس اداره دوم کشورهای مشترک المنافع و قفقاز                                
  • سفیر ج.ا.ایران در نیوزیلند                                                       
  • معاون امور اجرایی مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی                  
  • معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری      
  • مشاور وزیر امور خارجه و کارشناس ارشد سیاسی