سرود ج . ا. ایران و لینکهای مفید فرهنگی ورزشی

اطلاعات  فرهنگی و ورزشی و لینکهای مربوطه

سرود جمهوری اسلامی ایران - آهنگ

سرود جمهوری اسلامی ایران - باکلام

سرود ملی ژاپن - آهنگ

سرود ملی ژاپن - با کلام

لینک صفحه ورزشی و المپیک2020 توکیو 

  ایمیل بخش فرهنگی سفارت ایران در توکیو: 

tyo.cultural@mfa.gov.ir

توئیتر سفارت ایران در توکیو :

https://twitter.com/IraninJapan

تعدادی از لینکهای مفید برای آشنایی با ژاپن:

 کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

 المپیک 2020  توکیو و پارا المپیک   و حضور تیم های ایرانی

وب سایت رسمی بازیهای المپیک و پارالمپیک 2020 در توکیو

نحوه­ ی اخذ ویزای ژاپن سایت ویزای سفارت ژاپن در تهران