فرهنگی - ورزشی - المپیک 2020

فرهنگی - ورزشی - المپیک 2020

اطلاعات  فرهنگی و ورزشی و لینکهای مربوطه

tyo.cultural@mfa.gov.ir

https://twitter.com/IraninJapan

Iran Embassy in Japan. Minato-ku, Tokyo

https://twitter.com/IraninJapan

https://japan.mfa.gov.ir/portal/generalcategoryservices/4325

سرود جمهوری اسلامی ایران - آهنگ

سرود جمهوری اسلامی ایران - باکلام

سرود ملی ژاپن - آهنگ

سرود ملی ژاپن - با کلام

لینک صفحه ورزشی و المپیک2020 توکیو 

  

تعدادی از لینکهای مفید برای آشنایی با ژاپن:

نحوه­ ی اخذ ویزای ژاپن سایت ویزای سفارت ژاپن در تهران

کمیسرامورفرهنگیمییاتاریوایی    

       کمیسرآژانس ورزشی ژاپن  

      امکان دیدنی و توریستی ژاپن   

امکان دیدنی و توریستی  در توکیو   

امکان دیدنی و توریستی   در اوساکا  

    امکان دیدنی و توریستی  در اوکیناو      

             امکان دیدنی و توریستی   در هوکّایدو 

       امکان دیدنی و توریستی   در کیوتو     

امکان دیدنی و توریستی  در نارا      

امکان دیدنی و توریستی  در کیتاکیوشو     

امکان دیدنی و توریستی  در کانازاوا   

تارنمای شهربازی های معروف ژاپن دیزنی   

تارنمای شهربازی یو اس جی  

تارنمای شهربازی فوجی