امور کنسولی

الصاق عکس به شناسنامه (افراد 15 سال به بالا)

کلیه هموطنان ایرانی که به سن 15 سال تمام رسیده اند، میتوانند شخصاً به نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه نموده و با ارائه مدارک ذیل نسبت به عکسدار نمودن شناسنامه خود اقدام نمایند. 

 

مدارک لازم:

1- حضور صاحب شناسنامه در محل کنسولی

2-اصل شناسنامه جدید

3- سه قطعه عکس رنگی جدید و یکنواخت پشت نویسی شده (آقایان بدون عینک، کلاه و کراوات و بانوان با حجاب اسلامی و بدون عینک)

4- تکمیل و ارائه فرم درخواست الصاق عکس به شناسنامه 

تکمیل فرم جهت متقاضیان پائین تر از 18 سال توسط پدر متقاضیان بالاتر از 18 سال تمام باید توسط صاحب شناسنامه تکمیل و امضاء گردد.

5- ارائه یک مدرک معتبر عکسدار ایرانی، شناسنامه پدرومادر، گذرنامه والدین، در صورت همراه بودن درگذرنامه پدر و مادر و گذرنامه متقاضی

6- یک نسخه تصویر دو طرف کارت اقامت

7- پرداخت هزینه خدمات کنسولی جهت الصاق عکس به شناسنامه

 

تهیه فیش پرداختی از خود پرداز موجود در نمایندگی و یا ارائه رسید بانکی

(شماره حساب سفارت:   Tokyo Mitsubishi UFJ Bank Toranomon Branch Ordinery Accont  1647388)

از فرستادن پول نقد، چک بانکی، پستی و یا پرداخت از طریق اینترنت خودداری فرمائید

 

تذکر:

1- حضور متقاضی بالای 18 سال در نمایندگی ضروری است

2- پدر می تواند برای عکس دار نمودن شناسنامه فرزند زیر 18 سال خود، در صورت ارائه شناسنامه والدین با مراجعه به مراجع قانونی اقدام نماید.

3- برای شناسنامه هایی که محلی برای الصاق عکس ندارند به قسمت تعویض شناسنامه مراجعه شود. اینگونه شناسنامه ها پس از ارائه مدارک تعویض شناسنامه، برای تعویض و الصاق عکس به مرکز ارسال می گردند. 

4- در صورت تعجیل متقاضیان برای تعویض شناسنامه، آنان را راهنمایی، تا با تنظیم وکالتنامه در نمایندگی و تائید چهار قطعه عکس پشت نویسی شده توسط نمایندگی و تهینه گواهی احراز هویت و تابعیت ایرانی متقاضی به انضمام اصل شناسنامه، برای وکیل خود در ایران ارسال تا با مراجعه مستقیم به دفاتر پیشخوان دولت اقدام به تعویض شناسنامه موکل نمایند. 

5- حضور صاحب شناسنامه به منظور تطبیق عکس و تشخیص هویت در محل نمایندگی الزامی می باشد. 

6- پرسشنامه باید خوش خط، خوانا و بدون خط خوردگی با درج کامل نشانی در داخل و خارج از کشور تکمیل و ارائه گردد.