امور کنسولی

عدم انتقال دانشجویان ایرانی رشته های پزشکی

بخشنامه عدم امکان انتقال دانشجویان ایرانی شاغل در رشته های پزشکی و دندانپزشکی از ابتدای سال 2019

به آگاهی می رساند که بموجب مصوبه هفتادممین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی، دانشجویان ایرانی که از ابتدای سال میلادی 2019 تحصیل حود را در دانشگاه های خارج از کشور شروع کرده اند، امکان انتقال این دسته از دانشجویان در رشته های پزشکی و دندانپزشکی به داخل فراهم نمی باشد.