امور کنسولی

امور دانشجوئی

  امور دانشجویی
 
 

هموطن گرامی از تاریخ 1393/12/1 ضروریست جهت تائید کلیه مدارک دانشجویی از طریق سامانه جامع تایید اسناد- تاک (لینک زیر)اقدام فرمایید، 

سامانه جامع تایید اسناد- تاک 

ضمناً فرم های مورد نیاز در سامانه امور کنسولی و ایرانیان(لینک زیر)  قابل استفاده می باشد        

سامانه امور کنسولی و ایرانیان

1 فرم مشخصات فردی دانشجو
2 تشکیل پرونده دانشجویی
3 دریافت اجازه خروج دانشجویی
4 تایید مدارک تحصیلی
5 تخفیف بلیط هواپیمایی دانشجویی
6 دریافت مهر خروجی ویژه مشمولین (برای دانشجویان)

ایمیل بخش امور اجتماعی و دانشجویی 

tyo.social@mfa.gov.ir

 قابل توجه هموطنان گرامی: در صورت مراجعه حضوری یا ارسال پستی مدارک، ارائه تصویر کارت اقامت معتبر یا تصویر ویزای معتبر ضروری می باشد.

 

اطلاعیه

به اطلاع دانشجویان واجد شرایط دریافت ارز دانشجویی می رساند که متعاقب برنامه اقدام مشترک ژنو 1+5 و نظر به تغییر فرآیند پرداخت شهریه دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به منظور تسریع در روند منبعد گواهی های شهریه که جهت تایید به این سفارت ارائه می گردد باید متضمن شماره و مشخصات حساب بانکی دانشگاه محل تحصیل باشد.بدیهی است که دانشگاه محل تحصیل نیز بایستی جزو دانشگاههای مورد تایید وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد

برای اطلاع از دانشگاههای مورد تایید، می توانند به پایگاه های اینترنتی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم و مرکز خدمات آموزش وزارت بهداشت مراجعه و کسب اطلاع نمایند.

 

اطلاعیه  - کنسولی و  بخش دانشجویی

اعلام نظر بانک مرکزی در خصوص نقل و انتقال ارز دانشجویان آزاد شاغل به تحصیل  پیرو اقدامات و تلاشهای سفارت بدینوسیله اعلام نظر بانک مرکزی در خصوص نقل و انتقال ارز دانشجویان آزاد به تحصیل بشرح زیر می باشد :با عنایت به سیاست های ارزی ابلاغی به موجب تصویب نامه شماره 63793/ ت 55633ه - مورخ 16/5/1397 هیات محترم وزیران  ، وفق مفاد بند (3) از قسمت(ب) بخش سوم مجموعه مقررات ارزی بند (3)  بخشنامه 171968/97 مورخ 20/5/1397و سایر مکاتبات مرتبط بعدی ،تامین هزینه های ارزی بابت اقامت و شهریه دانشجویان آزاد شاغل به تحصیل در خارج از کشور ،در صورت احراز شرایط مندرج در مقرارت  فوق الذکر ، به نرخ بازار مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS)از طریق بانک های عامل منتخب (تجارت وسامان ) پیش بینی گردیده است . ضمنا خاطر نشان می سازد بر اساس مفاد نامه عمومی شماره 233452/97 مورخ 8/7/1397 این بانک در صورت امکان انجام حواله ارزی از طریق روابط کارگزاری بانک های عامل و یا صرافی های مجاز بابت شهریه دانشجویان آزاد شاغل به تحصیل در خارج از کشور تامین و پرداخت ارز به صورت اسکناس نیز به نرخ بازار امکان پذیر گردیده است .

 

ا