امور کنسولی

صدور کارت ملی مجدد ( المثنی )

کارت شناسایی مجدد به دلایل زیر و با درخواست متقاضی صادر می شود:

1- تغییر مشخصات سجلی (کد41)  

2- مفقود شدن (کد43)                 

3- مستعمل شدن (کد44) 

 

1. صدور کارت مجدد به دلیل تغییر مشخصات سجلی

در مواردی که مشخصات سجلی تغییر یابد پس از دریافت شناسنامه جدید لازم است صاحب آن، ضمن تحویل اصل کارت قبلی نسبت به ارائه مدارک مربوط به صدور کارت مجدد شناسایی ملی مطابق شرح مندرج در قسمت « 1- صدور اولین کارت» همین بخش اقدام نماید.

- بدیهی است در پرسشنامه درخواست صدور کارت علت درخواست،  کد 41 «تغییر مشخصات سجلی» انتخاب می شود.

 

2. صدرو کارت مجدد به دلیل فقدان

 مدارک لازم :

  تکمیل فرم درخواست صدور کارت شناسایی ملی به علت فقدان  

- تکمیل برگ گزارش مفقود شدن کارت شناسایی ملی  

(چنانچه کارت ملی به سرقت رفته و یا توسط مراجع محلی گم شده باشد ارایه گواهی کتبی با مهر و امضاء از مرجع ذیربط الزامی است.)

- اصل شناسنامه و یک نسخه تصویر کلیه صفحات

- یک قطعه عکس 3 در 4 بدون خدشه، با زمینه روشن و با ذکرمشخصات کامل سجلی پشت عکسها

- پرداخت هزینه خدمات کنسولی

 تهیه فیش پرداختی از خود پرداز موجود در نمایندگی و یا ارائه رسید بانکی

(شماره حساب سفارت:   Tokyo Mitsubishi UFJ Bank Toranomon Branch Ordinery Accont  1647388)

 از فرستادن پول نقد، چک بانکی، پستی و یا پرداخت از طریق اینترنت خودداری فرمائید.

 

ملاحظات:

1- در صورت فقدان همزمان شناسنامه و کارت ملی، متقاضی ابتدا باید نسبت به اخذ شناسنامه المثنی اقدام، سپس درخواست صدور کارت مجدد نماید.

2- چنانچه در هر یک از مراحل صدور کارت مجدد، کارت شناسایی قبلی پیدا شود، می بایست فوراً تحویل بخش کنسولی سفارت شود.

 

3. صدور کارت مجدد به دلیل مستعمل شدن

 

مدارک لازم:

- تکمیل فرم درخواست صدور کارت شناسایی ملی

(در محل مربوط به علت درخواست, کد 44 « مستعمل» علامت گذاری شود)

- تکمیل فرم درخواست نحوه مخدوش شدن کارت شناسایی ملی

- اصل و یک نسخه تصویر کلیه صفحات شناسنامه

- یک نسخه تصویر کارت شناسایی مستعمل

- یک قطعه عکس 3 در 4 جدید، تمام رخ، بدون کلاه، عینک تیره و پشت نویسی شده، برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی و بدون عینک

- پرداخت هزینه خدمات کنسولی

تهیه فیش پرداختی از خود پرداز موجود در نمایندگی و یا ارائه رسید بانکی 

(شماره حساب سفارت:   Tokyo Mitsubishi UFJ Bank Toranomon Branch Ordinery Accont  1647388)

  از فرستادن پول نقد، چک بانکی، پستی و یا پرداخت از طریق اینترنت خودداری فرمائید.

توضیح:

1-  متقاضی می بایست کارت مستعمل خود را تا زمان دریافت کارت جدید نزد خود نگاه دارد.

2- راجع به درخواست تعویض کارت شناسایی ملی به علت پایان اعتبار، مراتب بنحو مقتضی به اطلاع هموطنان ایرانی خواهد رسید.

 

 

 نکات مهم:


1- به دلیل طولانی بودن صدور کارت شناسایی ملی, برای بازگرداندن مدارک لطفا دو عدد پاکت برای برگشت به طور سفارشی به همراه تمبر و دیگر مدارک بفرستید. یکی از پاکت ها برای کارت ملی است و پاکت دیگر برای فرستادن و بازگشت مدارک فرستاده شده مانند شناسنامه و غیره است.

2- حضور فرد متقاضی کارت ملی برای اقدام آن ضروری است. عکس ها با چهره شخص برابری می شوند.

3. سایت اطلاع رسانی وضعیت صدور کارت ملی

    دانلود : meli-card-01.doc           حجم فایل 32 KB