امور کنسولی

اجازه خروج همسر و فرزندان

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران صدور گذرنامه جداگانه و خروج از کشور برای بانوان در قید زوجیت و افراد زیر 18 سال منوط به موافقت شوهر، ولی و یا قیم ایشان می باشد.

جهت صدور موافقت نامه (رضایتنامه) کتبی با در دست داشتن مدارک زیر به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت خود مراجعه نمایید.

 

1-   اصل شناسنامه، گذرنامه و کارت ملی متقاضی و اعضای خانواده

2-   تکمیل فرم درخواست اجازه خروج همسر و فرزندان از سامانه میخک ( WWW.MIKHAK.MFA.IR )

3-   پرداخت 

4-   حضور متقاضی جهت گواهی امضاء (الزامی است)

 5- تکمیل فرم اجازه خروج همسر و فرزندان 

6- هزینه خدمات کنسولی اجازه خروج همسر و فرزندان

(ماده 18 قانون گذرنامه)

ماده 18 - برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می‌شود:

- اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می‌باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان.

- مشمولین وظیفه عمومی با اجازه کتبی اداره وظیفه عمومی.

- بانوان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که‌مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد کافی است. بانوانی که با همسر خود مقیم خارج خارج از کشورهستند و بانوانی ‌که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی خود باقی مانده‌اند از شرط این بند مستثنی می‌باشند.