امور کنسولی

موافقت رجوع به تابعیت اصلی ایرانی

(موضوع ماده 986 قانون مدنی)

بانوان خارجی که به استناد بند 6 از ماده 976 قانون مدنی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را کسب کرده اند، می‌توانند بعد از طلاق ویا فوت شوهر ایرانی خود به تابعیت اولیه خویش رجوع نمایند.

مدارک مورد نیاز

1-    تکمیل فرم رجوع با تابعیت اصلی توسط متقاضی در سه نسخه

2-    تکمیل فرم تعهد نامه مالیاتی، گمرکی و بانکی

3-    ارائه اصل شناسنامه و گذرنامه ایرانی

4-    ارائه تعداد 12 قطعه عکس جدید 4*3 تمام رخ، بدون کلاه، عینک تیره و پشت نویسی شده برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی

5-    ارائه اصل و یک نسخه فتوکپی طلاقنامه و یا گواهی رسمی فوت شوهر

6-     ارائه فتوکپی مدرک شناسائی جهت احراز هویت و تابعیت خارجی متقاضی

7-    ارائه رسید پرداخت هزینه مربوطه طبق جدول هزینه های کنسولی

 سایت مدیریت یکپارچه خدمات کنسولی  - میخک 

ملاحظات :

درصورت فوت شوهر، چنانچه زن دارای فرزند کمتر از 18 سال از شوهر ایرانی خودباشد، قبول درخواست صدور موافقتنامه رجوع به تابعیت اصلی، منوط به رسیدن فرزند مشترکشان به سن قانونی می باشد

حضور متقاضی برای تحویل مدارک الزامی است