امور کنسولی

تغییر محل اقامت در گذرنامه

 مدارک لازم جهت تغییرمحل اقامت 

 

1- تکمیل و ارایه فرم تغییر محل اقامت و فرم صدور مهر خروج مکرر

2- ارایه اصل گذرنامه متقاضی 

3- ارایه اصل و 1 نسخه تصویر کارت پایان خدمت، معافیت یا کفالت ونظام وظیفه برای آقایان کمتر از سن 50 سال ( اندازه A4)

4- ارایه اصل و 1 نسخه تصویر کارت اقامت معتبر ( اندازه A4) 

5- پرداخت هزینه کنسولی جهت تغییر محل اقامت

 

تهیه فیش پرداختی از خود پرداز موجود در نمایندگی و یا ارائه رسید بانکی

(شماره حساب سفارت:   Tokyo Mitsubishi UFJ Bank Toranomon Branch Ordinery Accont  1647388)