امور کنسولی

صدور شناسنامه برای فرزند 15 تا 18 سال

تذکر: جهت انتخاب نام فرزند و همچنین کسب اطلاعات بیشتر در مورد نامهای ممنوعه، لازم است قبل از تکمیل و ارسال مدارک به سایت سازمان ثبت احوال کشور مراجعه فرمائید.

 

مدارک لازم

1- تکمیل و امضاء فرم درخواست صدور شناسنامه  توسط یکی از والدین

2- اصل شناسنامه جدید والدین (شناسنامه جدید جمهوری اسلامی ایران) که ازدواج والدین در آنها ثبت شده باشد.

3- اصل و یک نسخه تصویر کارت ملی پدر

4- اصل گواهی ولادت صادره از شهرداری محل  (Koseki Shohon فرزند)

5- اصل گواهی ولادت مادر و فرزند صادره از شهرداری (Koseki Tohon مادر) 

  * مشخصات والدین در گواهی ولادت  (Koseki Tohon)باید با مشخصات مندرج در شناسنامه ایرانی آنان مطابقت داشته باشد. در صورت عدم تطابق، مغایرتهای موجود در گواهی ولادت باید توسط مراجع ذیصلاح برطرف گردد.

   * چنانچه مادر غیر ژاپنی باشد دریافت مدارک ذیل از شهرداری و ارایه آنها به سفارت ضروری است.

          1) SHUSSEI TODOKE JURI SHOMEISHO    

          SHUSSEI TODOKE KISAI JIKO SHOMEISHO (2

6- دو برگ کارت انگشت نگاری که توسط پلیس محل اقامت متقاضی تنظیم شده باشد.

درصورت عدم ارائه کارت انگشت نگاری، بشرط تکمیل بودن مدارک فوق الذکر، معرفی نامه به پلیس کشور محل اقامت برای انگشت نگاری، توسط نمایندگی انجام خواهد شد.

7- ارائه چهار قطعه عکس رنگی 4*3 جدید، یکنواخت و تمام رخ

( آقایان بدون کلاه، عینک و خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی و بدون عینک " پشت نویسی شده" )

8- ارائه مدرک هویتی معتبر عکسدار خارجی متقاضی، گذرنامه و یا کارت هویت شناسائی معتبر

9- حضور فرزند و یکی از والدین در بخش کنسولی سفارت الزامی است.

10- پرداخت هزینه خدمات کنسولی جهت صدور شناسنامه فرزند 15 تا 18 سال

               الف. هزینه صدور شناسنامه

                ب. هزینه انگشت نگاری 

 

 تهیه فیش پرداختی از خود پرداز موجود در نمایندگی و یا ارائه رسید بانکی 

(شماره حساب سفارت:   Tokyo Mitsubishi UFJ Bank Toranomon Branch Ordinery Accont  1647388)

  از فرستادن پول نقد، چک بانکی، پستی و یا پرداخت از طریق اینترنت خودداری فرمائید

 

توضیحات مهم:

  1. قید سیادت در شناسنامه ساداتی که سیادت آنان در اسناد سجلی پدر یا جد پدری مندرج باشد الزامی است. برای مثال اگر نام مولودی در گواهی ولادت حسین باشد و در شناسنامه پدر یا جد پدری وی کلمه سید قید گردیده، شناسنامه صادره با نام سید حسین صادر خواهد شد. چنانچه مولود دختر باشد بطور مثال برای نام فاطمه، به انتخاب والدین شناسنامه به نام سیده فاطمه یا فاطمه سادات صادر خواهد شد.
  2. بهتر است والدین محترم قبل از دریافت گواهی ولادت در خصوص نامگذاری فرزند، با توجه به جنسیت آنان با سفارت تماس تلفنی برقرار و از میان نام های مجاز، نام دلخواه خود را انتخاب نمایند و در صورتیکه نام انتخابی در میان اسامی مجاز ارسالی ازثبت احوال مرکزموجود نباشد، به دو طریق میتوان عمل کرد:

      الف : با انتخاب نام جدید و نوشتن آن روی اصل گواهی ولادت، شناسنامه با نام جدید صادر می شود .

     ب : با ارائه مستندات و درخواست کتبی والدین، پس از کسب مجوز ازسازمان ثبت احوال مرکز، شناسنامه صادر می گردد. ضمن اینکه می توان شخصاً از طریق بستگان در تهران به ثبت احوال امور راهنما خارجه مستقر در سازمان ثبت احوال مراجعه و پس از کسب موافقت از طریق وزارت امور خارجه، نمایندگی را مطلع نمود.

  1. اقلیتهای مذهبی ایرانی می توانند نام فرزند را بر اساس مذهب خود انتخاب کنند.
  2. صدور شناسنامه برای فرزندانی که از مادر ایرانی و پدر خارجی متولد شده اند، ممکن نیست. در این خصوص می توان با درخواست کتبی مادر و ارائه اصل کارت شناسایی فرزند، نام فرزند را در شناسنامه مادر درج نمود.
  3. صدور شناسنامه برای فرزندانی که مادر آنان خارجی است پس از ثبت ازدواج والدین و صدور شناسنامه برای مادر، انجام می شود و درصورتی که مادر خارجی حاضر به ثبت ازدواج نباشد و یا به هر دلیل قانع کننده دیگر، می توان شناسنامه فرزند را با نام کوچک مادر صادر کرد.
  4. در صورت دو قلو بودن فرزندان باید ساعت و دقیقه تولد فرزندان مشخص باشد.