امور کنسولی

خدمات کنسولی و تماس با آن

خدمات کنسولی و تماس با آن

  ساعات کاری بخش کنسولی: دوشنبه تا جمعه از ساعت 10 الی13:00  به غیر از روزهای تعطیل  

 مراجعه حضوری بخش کنسولی: دوشنبه تا جمعه از ساعت 10 الی 13:00  به غیر از روزهای تعطیل

  پاسخگویی تلفنی بخش کنسولی: دوشنبه تا جمعه از ساعت 30: 13 الی 16:00 به غیر از روزهای تعطیل 

- ایمیل بخش کنسولی                                                                      Emil; iranconsulate.tyo@mfa.gov.ir

- شماره تلفن :                                                                                        8011-3446-3-0081        :  TEL                              

- آدرس سفارت :                                       Tokyo. 3-13-9 MINAMI AZABU MINATO –KU         

               : Postal code

  106-0047    

سایت مدیریت یکپارچه خدمات کنسولی  - میخک