امور کنسولی

صدور گواهی تابعیت

صدور گواهی نسبت

 

افرادی که حداقل 25 سال دارند می توانند با ارائه مدارک زیر درخواست ترک تابعیت نمایند

مقیمین خارج از کشور با مراجعه حضوری به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت خود و مقیمین داخل کشور می توانند از طریق استانداری های محل سکونت خود نسبت به ارائه درخواست و تحویل مدارک خود اقدام نمایند.

 

1-  تکمیل فرم درخواست گواهی تابعیت توسط متقاضی

2- ارائه اصل و تصویر کل صفحات شناسنامه متقاضی (سایز A4)

3- ارائه اصل و تصویر پشت روز از کار ملی متقاضی  (سایز A4)

4- ارائه اصل و تصویر صفحه مشخصات گذرنامه متقاضی  (سایز A4)

5- پرداخت هزینه خدمات کنسولی صدور گواهی تابعیت

 

تهیه فیش پرداختی از خود پرداز موجود در نمایندگی و یا ارائه رسید بانکی

(شماره حساب سفارت:   Tokyo Mitsubishi UFJ Bank Toranomon Branch Ordinery Accont  1647388)

 از فرستادن پول نقد، چک بانکی، پستی و یا پرداخت از طریق اینترنت خودداری فرمائید