امور کنسولی

درخواست تغییر نام

تغییر نام در شناسنامه

سفارت جمهوری اسلامی ایران - توکیو

شرایط درخواست تغییر نام

 

طبق مقررات قانونی، تغییر نام در موارد مجاز با تصویب سازمان ثبت احوال کشور انجام خواهد شد، متقاضی می تواند بر اساس مقررات مربوطه درخواست تغییر نام خود را به انضمام مدارک زیر به سفارت جمهوری اسلامی ایران تسلیم نماید.

  1- تکمیل برگ درخواست تغییر نام

 

 2- ارائه اصل شناسنامه متقاضی و یک سری تصویر از تمام صفحات آن

 

    3- یک قطعه عکس 4*3 تمام رخ، بدون کلاه، عینک تیره و پشت نویسی شده . برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی

 4- اصل و تصویر گذرنامه ایرانی

 5- اصل و تصویر مدرک اقامتی

 

 6-  پرداخت هزینه مربوطه براساس جدول هزینه های خدمات کنسولی با کارت بانکی در سفارت

 7- برگ درخواست رسیدگی از هیات حل اختلاف که در محل سفارت تنظیم می گردد.

8- دونسخه کارت آثار انگشتان افراد بالای 15 سال 

 ملاحظات:

- درصورت مخالفت بادرخواست مربوطه، متقاضی  می تواند از طریق مراجع قضایی داخلی کشور درخواست خود را مجددا" مطرح نماید.

-    -  متقاضیان همچنین میتوانند مراحل درخواست تغییرنام را با ارائه مدارک و تآیید توسط سفارت ،ازطریق وکالت در داخل کشور انجام دهند.

-      -   قبل از انتخاب نام باید با مراجعه به سایت سازمان ثبت و احوال  از مجاز بودن نام انتخاب شده مطمئن گردید.