امور کنسولی

انتقال دانشجویان به داخل کشور

نتقال دانشجویان ایرانی دانشگاههای خارجی به دانشگاههای داخل کشور:

افزایش ظرفیت های تحصیلی در مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی  جمهوری اسلامی ایران، فرصتهای فراوانی برای ورود متقاضیان به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور فراهم نموده لذا تمهیداتی برای امکان انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور ایجاد شده است.بر همین مبنا دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاههای خارجی ابتدا از طریق سامانه های پایگاه اطلاع رسانی شورای انتقال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به آدرس:   http://www.msrt.ir  و یا مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  به آدرس: http://behdasht.gov.ir    درخواست خود را بصورت اینترنتی ارسال نموده و سپس شخصا یا وکالتا به شورای انتقال مستقر در اداره کل دانشجویان داخل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت و یا مستقیما به دانشگاههای مورد نظر خود در داخل کشور مراجعه و با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل و ریز نمرات گذرانده شده خود که قبلا به تائید بخش کنسولی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در محل تحصیل از طریق سامانه تاک رسانده باشند، درخواست انتقال خود به دانشگاههای داخل کشور را طرح و پیگیری نمایند.

درخواست هایی که در بازه زمانی بهمن لغایت خرداد ماه هر سال ثبت گردد در صورت تکمیل بودن مدارک، برای نیمسال اول سال تحصیلی قابل رسیدگی بوده و درخواستهای ثبت شده پس از تاریخ فوق صرفا برای نیمسال دوم سال تحصیلی قابل بررسی خواهد بود. ضمنا متقاضیان قبل از اقدام به ثبت نام الزاما باید نسبت به تائید صحت صدور مدارک خود از طریق سامانه تاک توسط نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در محل تحصیل اقدام نموده و سپس توسط دارالترجمه رسمی در داخل کشور ترجمه گردد. همچنین مدارک تحصیلی مربوط به دوره های دیپلم و پیش دانشگاهی که در خارج از کشور اخذ شده باید به تائید وزارت آموزش و پرورش رسیده باشد.