امور کنسولی

تعویض شناسنامه افراد 30ساله

 تبصره 2 ماه 36 قانون ثبت احوال :

شناسنامه اولیه باید در سن سی سالگی تمام با عکس همان سال صاحب آن تجدید شود. صاحب شناسنامه پس از رسیدن به 30 سال تمام مکلف است ظرف مدت یکسال برای تجدید آن مراجعه نماید.

 

مدارک لازم:

 1- حضور صاحب شناسنامه در بخش کنسولی سفارت

 2-  تکمیل و امضاء فرمهای لازم (فرم درخواست تشکیل پرونده             ودرخواست تعویض شناسنامه )

 3- سه قطعه عکس رنگی  3 در 4 جدید و یکنواخت پشت نویسی شده،

(بانوان با حجاب کامل اسلامی و آقایان بدون عینک، کلاه و کراوات)

 4- اصل شناسنامه و یک نسخه تصویر کلیه صفحات آن

(چنانچه شناسنامه فاقد عکس باشد ارائه تصویر گذرنامه و یا مدرک عکسدار الزامی است)

 5- حداقل ارائه دو مورد از مدارک ایرانی زیر:

     الف - ارسال تصویر شناسنامه جدید پدر ، مادر ، همسر و فرزندان

      ب - تصویر مدارک تحصیلی عکسدار ایرانی

      ج - تصویر گذرنامه معتبر ایرانی

      د- تصویر کارت پایان خدمت

      ه- تصویر گواهینامه رانندگی معتبر

      ی- تصویر دیگر مدارک معتبر عکسدار ایرانی

 6- حداقل ارائه دو مورد از مدارک خارجی زیر:

      الف - تصویر دو طرف کارت اقامت

      ب - تصویر مدارک تحصیلی عکسدار خارجی

      ج - تصویر گذرنامه معتبر خارجی

      د-  تصویر گواهینامه رانندگی معتبر

      ه- تصویر دیگر مدارک معتبر عکسدار خارجی

 7- پرداخت هزینه خدمات کنسولی تعویض شناسنامه

 

تهیه فیش پرداختی از خود پرداز موجود در نمایندگی و یا ارائه رسید بانکی 

(شماره حساب سفارت:   Tokyo Mitsubishi UFJ Bank Toranomon Branch Ordinery Accont  1647388)

از فرستادن پول نقد، چک بانکی، پستی و یا پرداخت از طریق اینترنت خودداری فرمائید

 

 

 توجه:

 درخواست تعویض شناسنامه در سازمان ثبت احوال داخل کشور (حوزه محل صدور شناسنامه) انجام می شود و به طور متوسط بین 3 تا 6 ماه بطول می انجامد.