امور کنسولی

روادید ورود (Entry Visa)

پذیرش همه روزه از ساعت 9:00 صبح الی 11:00

تماس تلفنی از ساعت 13:00 الی 17:00

شماره تماس :   8021-3446-03       داخلی 177

نمابر             :   9022-3448-03

رایانامه         :   iranconsulate.tyo@mfa.gov.ir

------------------------------------------------------------------

روادید ورود  (ENTRY VISA)

روادید ورود به منظور انجام امور اقتصادی ، فرهنگی ، صنعتی و . . . به مدت حداکثر 30 روز و دفعات معین (یک بار ، دوبار و یا چند بار ) با اعتبار سه ماهه ، شش ماهه و یک ساله به صورت الکترونیک صادر می شود .

تصویر روادید الکترونیک در خارج از گذرنامه بر روی کاغذ سایز  A4چاپ شده و مهرهای ورود و خروج نیز بر روی برگه مزبور درج می گردد .

ضروری است که دارنـده برگ روادیـد در طول سفر در نگهداری  از آن نهایت مراقبت را بـه عمل آورده و در هنگام ورود و خـروج از کشور جمهوری اسلامی ایـران این بـرگـه را  همراه با گذرنامه بـه مامـورین پلیس مهاجرت  و گذرنامه مستقر در مبادی ورودی و خروجی تسلیم نماید .

فقط جهت اتباع کشورهای:   1.انگلستان ،2.ایالات متحده آمریکا ، 3. کانادا  برچسب روادید به گذرنامه ایشان الصاق و ممهور به مهر ورود و خروج نیز خواهد گردید .

علاوه بر شهروندان ژاپنی اتباع کشور کره جنوبی که دارای کارت اقامت در کشور ژاپن هستند می توانند نسبت به درخواست صدور روادید اقدام نمایند .

درخواست صدور روادید برای اتباع سایر کشورها توسط شرکت و یا سازمان میزبان در کشور جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر خواهد بود .  

فرآیند صدور روادید :

شخص متقاضی و یا نماینده وی می بایست با ورود به لینک ذیل نسبت به ثبت اطلاعات اقدام نماید .

https://evisatraveller.mfa.ir/en/request/apply

فقط از گوگل کروم استفاده شود .

لینک دانلود:                                                                              https://www.google.com/intl/fa_ALL/chrome/

پس از بررسی درخوست نامه ، تصویرمجوز صدور روادید به آدرس  E-MAIL  متقاضی ارسال خواهد گردید .

به محض دریافت مجوز صدور روادید ، متقاضی و یا نماینده وی می تواند با مراجعه به بخش کنسولی و یا ارسال پستی مدارک نسبت به درخواست صدور روادید اقدام نماید.

مدارک تحویلی می بایست :

ـ بر روی کاغذ سایز  A4   نگاشته و یا کپی شده باشند .  

ـ فقط بر یک روی کاغذ نوشته شود . از هر روی اسناد پشت و رو کپی جداگانه بر یک روی  کاغذ تهیه گردد .

ـ تمام برگهای مدارک تحویلی بدون منگنه و جدا از هم باشند .

صرف تحویل مدارک به معنای صدور روادید نمی باشد . صدور روادید پس از اخذ مجوز صدور روادید مقدور خواهد بود .

مدارک لازم در هنگام مراجعه حضوری:

ـ اصل گذرنامه با حداقل شش ماه اعتبار بیش از تاریخ مراجعت از سفر

  جهت الصاق برچسب روادید در گذرنامه اتباع کشورهای1. انگلستان 2. ،ایالات متحده آمریکا ،3. کانادا  دو صفحه خالی روبروی هم

 ـ رونوشت مجوز ارسالی به آدرس   E-MAIL  متقاضی

 ـ اصل معرفی نامه شرکت محل کار متقاضی متضمن نام ، نام خانوادگی ، شماره گذرنامه ، هدف  از سفر ، نام شرکت ایرانی و شخص میزبان به اضافه آدرس ، شماره تماس و آدرس  E-MAIL ، ممهور به مهر اتاق بازرگانی 

ـ تصویر کارت اقامت اتباع خارجی (غیر ژاپنی) با حداقل یک ماه اقامت بیش از تاریخ مراجعت از سفر

ـ هزینه صدور روادید   

-لطفاً از واریز و ارسال وجوه از طریق اینترنت و به صورت نقدی خودداری فرمایید .

- در صورت انصراف و یا عدم صدور روادید هزینه پرداختی قابل عودت و یا انتقال به غیر نمی  باشد .

صدور روادید سفر به صورت پستی نیز امکان پذیر است .

 مدارک لازم درصورت درخواست پستی  :

 ـ اصل گذرنامه با حداقل شش ماه اعتبار بیش از تاریخ مراجعت از سفر

  جهت الصاق برچسب روادید در گذرنامه فقط اتباع کشورهای :1. انگلستان ،2. ایالات متحده آمریکا ، 3.  کانادا دو صفحه خالی روبروی هم

ـ رونوشت مجوز ارسالی به آدرس  E-MAIL  متقاضی

ـ اصل معرفی نامه شرکت محل کار متقاضی متضمن نام ، نام خانوادگی ، شماره گذرنامه ، هدف از سفر ، نام شرکت ایرانی و شخص میزبان به اضافه آدرس ، شماره تماس و آدرس  E-MAIL ، ممهور به مهر اتاق بازرگانی

ـ اصل فیش بانکی هزینه صدور روادید ورود واریز شده به حساب بانکی نمایندگی جمهوری  اسلامی ایران در توکیو

MITSUBISHI UFJ BANK

TORANOMON BRANCH

(FUTSU) ACCOUNT NUMBER 1647388

ـ یک طغری پاکت LETTER PACK  که آدرس ، شماره تلفن و نام متقاضی در قسمت گیرنده نوشته شده باشد .

  توجه: 

ـ جهت ارسال مدارک به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران و عودت گذرنامه به آدرس متقاضی  فقط از پاکت  LETTER PACK  استفاده گردد .

ـ در صورت عدم صدور روادید وجوه پرداختی قابل باز پرداخت نخواهد بود.

هزینه صدور روادید برای شهروندان ژاپنی و کره جنوبی درخصوص هزینه صدور روادید برای اتباع سایر کشورها با ارسال E-MAILتماس حاصل فرمایید .

اتباع کشور ژاپن ـ تحویل عادی ( سه تا پنج روز کاری پس از دریافت مدارک )

نوع روادید

یک بار

دوبار

متعدد سه ماهه

متعدد شش ماهه

متعدد یک ساله

ورود

3100

4650

12400

18600

31000

اشتغال

12400

مطبوعاتی

8700

جهانگردی

2500

 

 اتباع کشور ژاپن ـ تحویل فوری 24 ساعته

نوع روادید

یک بار

دوبار

متعدد سه ماهه

متعدد شش ماهه

متعدد یک ساله

ورود

4650

6200

18600

27900

46500

اشتغال

18600

مطبوعاتی

13050

جهانگردی

3750

 

  اتباع کشور کره جنوبی ـ تحویل عادی ( سه تا پنج روز کاری پس از دریافت مدارک )

نوع روادید

یک بار

دوبار

متعدد سه ماهه

متعدد شش ماهه

متعدد یک ساله

ورود

4960

7440

11160

17360

26040

جهانگردی

3100

 

 اتباع کشور کره جنوبی ـ تحویل فوری 24 ساعته

نوع روادید

یک بار

دوبار

متعدد سه ماهه

متعدد شش ماهه

متعدد یک ساله

ورود

7440

9920

16740

26040

39060

جهانگردی

4650

 

  توجه

فرم درخواست  فقط درصورت درخواست از طرف بخش کنسولی تکمیل و ارائه گردد.

ـفرم درخواست صدور روادید یک نسخه

ـ یک قطعه عکس45×35 میلیمتر ( بر روی فرم درخوست روادید الصاق گردد .