امور کنسولی

تعویض و المثنی کارتهای معافیت و پایان خدمت

صدور المثنی کارت معافیت و پایان خدمت

 

مدارک مورد نیاز جهت درخواست کارت المثنی معافیت و پایان خدمت

۱- اصل گذرنامه معتبر ایرانی
۲- اصل شناسنامه معتبر و تصویر تمامی صفحات.
۳- اصل کارت ملی و تصویر پشت و رو.
* درصورت داشتن مدرک تحصیلی صادره از ایران تصویر آن توسط نمایندگی تائید و بهمراه دیگر مدارک و در هنگام مراجعه وکیل به پلیس +۱۰ ارائه می گردد.

*در صورت داشتن مدرک تحصیلی صادره از کشور ژاپن، در ابتدا مدرک توسط وزارت خارجه ژاپن تائید و پس از استعلام از مرکز تحصیلی صادرکننده، به تائید این نمایندگی خواهد انجامید و در هنگام مراجعه وکیل به پلیس +۱۰ ارائه می گردد.

4 - تصویر کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت
5- تعداد ۴ قطعه عکس رنگی جدید ۴×۳ پشت نویسی شده یک شکل بدون کلاه، کراوات و هرگونه آرایش سر و صورت
6 - تکمیل فرم احراز هویت که میبایست امضای آن توسط فرد متقاضی به هنگام مراجعه به کنسولگری انجام پذیرد .
7 - تکمیل فرم درخواست تعویض کارت پایان خدمت،معافیت و یا المثنی معافیت که میبایست امضای آن توسط فرد متقاضی به هنگام مراجعه به کنسولگری انجام پذیرد.
8 - تکمیل فرم تعهد نامه که میبایست امضای آن توسط فرد متقاضی به هنگام مراجعه به سفارت انجام پذیرد .
9 - تنظیم وکالتنامه در سامانه تاک ( www.tak.mfa.ir  ) بمنظور پیگیری امور توسط وکیل قانونی در داخل کشور ). در صورتی که پیگیری از سوی بستگان درجه یک باشد نیازی به تکمیل وکالتنامه نمی باشد.)

*توجه:
فرد متقاضی میبایست شخصاً به نمایندگی مراجعه نماید و ارائه مدارک بوسیله پست و یا از طریق وکیل امکان پذیر نمیباشد.
مدارک پس از تایید به متقاضی مسترد میگردد تا شخصاً و یا بوسیله وکیل قانونی از طریق داخل کشور (پلیس +۱۰) اقدام و پیگیری نمایند.
هر یک از تصاویر مدارک می بایستی در یک کاغذ A4 به صورت جداگانه فتوکپی گردد.