امور کنسولی

درخواست تحصیل تابعیت جمهوری اسلامی ایران

براساس ماده 979 قانون مدنی، متقاضی تحصیل تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران باید دارای شرایط زیر باشد :

-         حداقل 18 سال تمام

-         سکونت در ایران بمدت حداقل 5 سال، اعم از متناوب یا متوالی

-         فراری نبودن از خدمت سربازی و عدم محکومیت به جرم جنحه مهم ویا جنایت غیر سیاسی در هیچ مملکتی

-         اعلام میزان درآمد و دارائی متقاضی که تامین کننده مخارج او و خانواده اش در ایران باشد

 

مدارک مورد نیاز :

1-    تکمیل فرم درخواست تحصیل تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

2-    ارائه اصل و کپی مدرک شناسائی و یا گذرنامه خارجی متقاضی

3-    ارائه هشت قطعه عکس جدید 4*6 تمام رخ، بدون کلاه، عینک تیره و پشت نویسی شده برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی

4-    ارائه دو نسخه رونوشت مصدق اسناد هویت متقاضی، همسر و اولاد صغیر او که نشان دهنده هویت و خصوصیات شخصی آنها باشد

5-    گواهی وزارت کار مبنی بر کارائی متقاضی با توجه نیازهای فنی و تخصصی و امثال آن در کشور

6-     گواهی مقامات انتظامی مبنی بر شایستگی متقاضی و تایید صلاحیت وی

7-    فتوکپی بالاترین مدرک تحصیلی متقاضی

8-    موافقت وزارت کشور باستناد گواهی نیروی انتظامی کل کشور که با توجه به شرایط تحصیل تابعیت صادر می گردد

9-    گواهی وزارت کشور مبنی بر آشنائی متقاضی با زبان فارسی، تاریخ و قانون اساسی کشور

10-  گواهی وزارت کشور مبنی بر انجام مراسم تحلیف متقاضی نسبت به وفاداری او به قانون اساسی کشور

11-   ارائه رسید پرداخت هزینه صدور کارت ملی براساس جدول هزینه های کنسولی

ملاحظات

مدت اقامت متقاضی در خارج از ایران برای خدمت به دولت جمهوری اسلامی ایران بمنزله اقامت در ایران می‌باشد

حضور متقاضی برای تحویل مدارک ضروری است