امور کنسولی

تعویض شناسنامه نمونه قدیم

مدارک لازم:

 1- حضور صاحب شناسنامه در بخش کنسولی سفارت

6- تکمیل و امضاء فرمهای لازم

                  درخواست تعویض شناسنامه

                  فرم تشکیل پرونده

                  فرم درخواست ثبت وقایعه اربعه و فرم اسناد راکد

3- سه قطعه عکس رنگی  3 در 4 جدید و یکنواخت پشت نویسی شده، جهت افراد بالاتر از 15 سال

(بانوان با حجاب کامل اسلامی و بدون عینک آقایان بدون عینک، کلاه و کراوات)

4- حداقل ارائه دو مورد از مدارک ایرانی زیر:

     الف - ارسال تصویر شناسنامه جدید پدر ، مادر ، همسر و فرزندان

      ب - تصویر مدارک تحصیلی عکسدار ایرانی

      ج - تصویر گذرنامه معتبر ایرانی

      د- تصویر کارت پایان خدمت

      ه- تصویر گواهینامه رانندگی معتبر

      ی- تصویر دیگر مدارک معتبر عکسدار ایرانی

5- حداقل ارائه دو مورد از مدارک خارجی زیر:

      الف - تصویر دو طرف کارت اقامت

      ب - تصویر مدارک تحصیلی عکسدار خارجی

      ج - تصویر گذرنامه معتبر خارجی

      د-  تصویر گواهینامه رانندگی معتبر

      ه- تصویر دیگر مدارک معتبر عکسدار خارجی

6- اصل شناسنامه و یک نسخه تصویر کلیه صفحات آن

(چنانچه شناسنامه فاقد عکس باشد ارائه تصویر گذرنامه و یا مدرک عکسدار الزامی است)

7- پرداخت هزینه خدمات کنسولی جهت تعویض شناسنامه نمونه قدیم

 

تهیه فیش پرداختی از خود پرداز موجود در نمایندگی و یا ارائه رسید بانکی 

(شماره حساب سفارت:   Tokyo Mitsubishi UFJ Bank Toranomon Branch Ordinery Accont  1647388)

از فرستادن پول نقد، چک بانکی، پستی و یا پرداخت از طریق اینترنت خودداری فرمائید

 

 توجه :

 * درخواست تعویض شناسنامه در سازمان ثبت احوال داخل کشور (حوزه محل صدور شناسنامه) انجام می شود و به طور متوسط بین 3 تا 6 ماه بطول می انجامد.