امور کنسولی

بازگشت به تابعیت اصلی

(موضوع ماده 990 قانون مدنی)

افرادی که طبق مقررات قانونی (ماده 988 قانون مدنی) ترک تابعیت ایرانی را نموده اند، می توانند طبق ماده 990 درخواست بازگشت به تابعیت ایرانی را بنمایند.

مدارک مورد نیاز

1-    تکمیل فرم درخواست بازگشت به تابعیت ایرانی توسط متقاضی در سه نسخه

2-    ارائه درخواست کتبی به نمایندگی محل سکونت خود مبنی بر اعلام علت ترک تابعیت (موقعیت اجتماعی و شغلی در خارج از کشور) و همچنین علت درخواست بازگشت به تابعیت ایرانی با ذکر آدرس و شماره تلفن

3-    ارائه تعداد 12 قطعه عکس جدید 4*6 تمام رخ، بدون کلاه، عینک تیره و پشت نویسی شده برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی

4-    ارائه دو نسخه فتوکپی از مدارک هویت خارجی

5-    ارائه دو نسخه فتوکپی از سند خروج از تابعیت ایرانی

6-     ارائه فتوکپی مدارک شناسائی ایرانی (قبل از ترک تابعیت)

7-    ارائه رسید پرداخت هزینه مربوطه طبق جدول هزینه های کنسولی

ملاحظات

حضور متقاضی برای ارائه مدارک در نمایندگی الزامی است

درصورت موافقت با بازگشت به تابعیت ایرانی، ارائه گواهی رسمی رد تابعیت خارجی و ترجمه تأیید شده آن

بانوان متقاضی بازگشت به تابعیت ایرانی که دارای سند اختیار تابعیت زوج می باشند. باید اصل و ترجمه سند طلاق و یا گواهی فوت شوهر که به تأیید مقامات محلی رسیده باشد و همچنین تعداد 16 قطعه عکس با مشخصات بالا ارائه نمایند