امور کنسولی

مشمولین - سربازی

     
1 معافیت پزشکی    
2 معافیت کفالت    
3 معافیت تحصیلی    
4 معافیت عفو رهبری    
5 خرید خدمت سربازی    
6 تعویض کارت پایان خدمت / معافیت    
7 صدور المثنی پایان خدمت (مفقوده ، مسروقه ، سوخته شده ، غیرقابل استفاده)    
       

اطلاعیه

به موجب تبصره 2 ماده 58 قانون جدید خدمت وظیفه عمومی، مشمولینی که تا تاریخ تصویب این قانون (22/08/1390) غایب شناخته شده اند چنانچه در داخل کشور حداکثر 6 ماه و در خارج از کشور ظرف یکسال خود را جهت انجام خدمت دوره ضرورت معرفی نمایند مشمول تنبیهات این قانون نمی شوند.
با توجه به مفاده ماده قانونی مذکور اضافه خدمت مشمولین غایبی که تا تاریخ 03/03/1391 خود را برای انجام خدمت دوره ضرورت معرفی نمایند بخشیده شده و این افراد می توانند بدون تنبیه و اضافه خدمت سنواتی، خدمت دوره ضرورت را انجام دهند.
   

اطلاعیه

 با توجه به اینکه کلیه متولدین ذکور سال 1372 از ابتدای سال 1390 مشمول خدمت نظام وظیفه عمومی محسوب می گردند، ضر وری است به منظور  جلوگیری از هرگونه مشکل در هنگام خروج از ایران، قبل از سفر به کشور با بخش کنسولی سفارت تماس حاصل فرمایند.

با عنایت به ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح از تاریخ 06/01/ 1392 کلیه مشمولین ایرانی مقیم خارج از کشور که حداقل سه سال در خارج از کشور اقامت داشته باشند می توانند حداکثر دو بار در سال (مجموعا به مدت سه ماه) به کشور تردد نمایند.

کسانی که معافیت عفو رهبری به آنان تعلق گرفته، مشمول دریافت تسهیلات مهر خروج مشمولین نبوده و می‌بایست نسبت به تعیین تکلیف وضعیت نظام وظیفه در قالب تسهیلات عفو رهبری اقدام نمایند.

کلیه مشمولین متولد سالهای 1346 لغایت 1354 مشمول عفو رهبری بوده و مهر خروج ویژه مشمولین به آنان تعلق نمی گیرد، اینگونه متقاضیان بایستی از طریق اخذ وکیل با مراجعه به پلیس 10+ نسبت به اخذ کارت معافیت از خدمت اقدام نمایند. 

 

مدارک مورد نیاز :

1- تکمیل یک برگ فرم اجازه خروج مشمولین

2- ارائه اصل گذرنامه ایرانی 

توجهاین مهر به کسانی تعلق می گیرد که حداقل سه سال در خارج از کشور زندگی کرده و در گذر نامه آنان محل اقامت، خارج ازکشور درج گردیده است.در صورتیکه در گذر نامه، کشور محل اقامت ایران درج شده باشد ابتدا نسبت به تعویض گذرنامه اقدام و سپس درخواست مهر خروج مشمولین گردد.

3-  پرداخت هزینه درج مهر خروج مشمولین در گذرنامه

 

ملاحظات :

به منظور جلوگیری از بروز مشکلات اداری و اتلاف وقت، قبل از مسافرت به کشور نسبت به اخذ اجازه خروج ویژه مشمولین به نمایندگی کنسولی محل اقامت خود مراجعه نمایند.

طبق قانون جدید نظام وظیفه هر فرد ذکور ایرانی از اول ماهی که طی آن به 18 سال تمام می رسد، مشمول خدمت وظیفه عمومی می باشد  (سال مشمولیت = سال تولد + 18)  به طور مثال متولدین 06/30/ 1376 صرفاً تا پایان مرداد ماه 1394 مجاز به خروج از کشور بوده و لازم است برای اخذ مجوز مذکور در شهریور ماه 1394 اقدام نمایند.

· کلیه مشمولین غایب مقیم خارج از کشور که بیش از 8 سال غیبت دارند، صرفاً تا پایان سال جاری (1396/12/29) می توانند به کشور تردد نمایند، لذا در این مدت باید نسبت به تعیین تکلیف خدمت سربازی با پرداخت جریمه یا انجام خدمت دوره ضرورت اقدام نمایند. از اینرو لازم است این دسته از متقاضیان پس از تکمیل مدارک و تایید آن توسط نمایندگی از طریق اخذ وکیل و یا حضوراً با مراجعه به پلیس10+ نسبت به پرداخت جریمه غیبت و اخذ کارت معافیت اقدام نمایند.

مهر خروج ویژه مشمولین براساس سال تولد مشمول و طبق جدول ذیل درج میگردد:

  سال تولد مشمول

مهلت تردد

  کلیه متولدین سال های 1374/1/1 لغایت 1378/12/29

1400/12/29

  کلیه متولدین سال 1373

1399/12/29

  کلیه متولدین سال1372

1398/12/29

  کلیه متولدین سال1371

1397/12/29

  کلیه متولدین سال های 1355/1/1 لغایت 1370/12/29

1396/12/29

 

· کلیه مشمولینی که مهر تردد"تا اطلاع ثانوی"را در سال جاری از این نمایندگی دریافت نموده، تا پایان سال 1396 تردد آنان با مهر مذکور بلامانع است. ولیکن این افراد موظف می باشند تا قبل از پایان سال جاری (1396/12/29) ضمن مراجعه به بخش کنسولی نسبت به اصلاح مهر خروج خود در گذرنامه اقدام نمایند.

· کلیه مشمولین متولد سال های 1346 لغایت 1354 مشمول عفو رهبری بوده و مهر خروج ویژه مشمولین به آنان تعلق نمی گیرد. اینگونه متقاضیان باید با اخذ وکیل و مراجعه به دفاتر پلیس 10+ نسبت به دریافت کارت معافیت از خدمت اقدام نمایند.