امور کنسولی

تعویض شناسنامه دو برگی جدید (افراد بالای 15سال)

مدارک لازم:

 1- حضور صاحب شناسنامه در محل کنسولی

2-  اصل شناسنامه و یک نسخه تصویر کلیه صفحات آن

3- سه قطعه عکس رنگی  3 در 4 جدید و یکنواخت پشت نویسی شده،

(بانوان با حجاب کامل اسلامی و بدون عینک، آقایان بدون عینک، کلاه و کراوات)

4- تکمیل و امضاء فرمهای (تشکیل پرونده و درخواست تعویض شناسنامه) توسط متقاضیان بالاتر از 18 سال تمام

(جهت متقاضیان پائین تر از 18 سال تمام فرمها توسط یکی از والدین تکمیل و امضاء می گردد)

5- حداقل ارائه دو مورد از مدارک ایرانی زیر:

     الف - ارسال تصویر شناسنامه جدید پدر ، مادر ، همسر و فرزندان

      ب - تصویر مدارک تحصیلی عکسدار ایرانی

      ج - تصویر گذرنامه معتبر ایرانی

      د- تصویر کارت پایان خدمت

      ه- تصویر گواهینامه رانندگی معتبر

      ی- تصویر دیگر مدارک معتبر عکسدار ایرانی

6- حداقل ارائه دو مورد از مدارک خارجی زیر:

      الف - تصویر دو طرف کارت اقامت

      ب - تصویر مدارک تحصیلی عکسدار خارجی

      ج - تصویر گذرنامه معتبر خارجی

      د-  تصویر گواهینامه رانندگی معتبر

      ه- تصویر دیگر مدارک معتبر عکسدار خارجی

7- متقاضیان تعویض و المنثی شناسنامه (مشمولین ماده 989 قانون مدنی که مشخصات هویتی آنان در مدارک ایرانی و خارجی مطابقت ندارد) علاوه بر مدارک تعویض یا المنثی شناسنامه، مدارک زیر نیز ارائه  نمایند.

الف. تکمیل فرم تعهد نامه

ب. تصویر مدرک تابعیت خارجی متقاضی (حتی المقدور گذرنامه خارجی) بصورت کاملا خوانا در دو نسخه

ج. کارت آثار انگشتان در دو نسخه

د. تعرفه تصدیق امضاء

  8- پرداخت هزینه خدمات کنسولی تعویض شناسنامه دو برگی

تهیه فیش پرداختی از خود پرداز موجود در نمایندگی و یا ارائه رسید بانکی

(شماره حساب سفارت:   Tokyo Mitsubishi UFJ Bank Toranomon Branch Ordinery Accont  1647388)

از فرستادن پول نقد، چک بانکی، پستی و یا پرداخت از طریق اینترنت خودداری فرمائید

 

 

 توجه :

1- درخواست تعویض شناسنامه در سازمان ثبت احوال داخل کشور (حوزه محل صدور شناسنامه) انجام می شود و به طور متوسط بین 3 تا 6 ماه بطول می انجامد.

2- متقاضیان دارای مغایرت مشخصات هویتی، توجه داشته باشند بمنظور جلوگیری از مشکلات حقوقی در آینده، حتی المقدور نسبت به اصلاح مشخصات خارجی مطابق با مشخصات ایرانی خود نزد مقامات محل اقدام نمایند.