امور کنسولی

تعویض و یا درخواست المثنی گواهینامه رانندگی

مدارک مورد نیاز برای تمدید یا المثنی گواهینامه رانندگی  ( ایرانیان خارج از کشور )

 

( به صورت وکالتی )

وکلای متقاضیان می توانند با در دست داشتن مدارک ذیل به دفتر وزارت امور خارجه مستقر در شهرک آزمایش ( تهران بزرگراه شیخ فضل الله نوری بلوار مرزداران ) مراجعه نمایند. لازم به ذکر است اگر فرد ایرانی مقیم خارج از کشور به همراه اصل مدارک در ایران حضور داشته باشد شخصا می تواند از طریق مراجعه به دفاتر پلیس +10 در سراسر کشور امور مربوطه را پیگیری نماید.

1- اصل گواهینامه (در صورت مفقودی گواهینامه، المثنی صادر خواهد شد که در این صورت یک برگ تعهدنامه توسط وکیل متقاضی در شهرک آزمایش تکمیل می گردد)

2- تایید سه قطعه عکس 4*3 تمام رخ ممهور به مهر بخش کنسولی (عکس ها زمینه سفید بوده و فوری نباشد) و پراخت هزینه تایید عکس

3- اصل وکالتنامه ( تنظیم شده از طریق سایت مدیریت یکپارچه خدمات کنسولی  - میخک  ) که به تایید بخش کنسولی و وزارت امور خارجه ( ساختمان شماره 9 بخش تایید اسناد ) رسیده باشد.

4- اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی وکیل و موکل (در صورت نبودن اصل مدارک موکل، کپی برابر اصل هر مدرک توسط  بخش کنسولی و پرداخت هزینه خدمات سجلی.

5- گواهی معاینه چشم توسط دکتر متخصص به همراه گواهی صحت و سلامت جسمانی (جهت دریافت گواهینامه) که به تایید بخش کنسولی و ساختمان شماره 9  ( بخش تایید اسناد) رسیده باشد.

6- ترجمه گواهی معاینه چشم و گواهی صحت و سلامت جسمانی توسط دارالترجمه رسمی و تایید اداره تایید اسناد ترجمه شده قوه قضائیه ( اداره فنی دادگستری ). 

7- نوع گروه خونی ( اعلام شفاهی کفایت می کند).

تذکر: برابر اعلام پلیس راهور ناجا در معاینات چشم پزشکی بایستی جزئیات اعم از باعینک یا بدون عینک و یا لنز و سمعک درج گردد. 

تذکر: جهت تعویض گواهینامه پایه یکم علاوه بر مدارک مذکور گواهی عدم اعتیاد که به تایید بخش کنسولی  و وزارت امور خارجه رسیده باشد ( به همراه ترجمه طبق رویه فوق ) مورد نیاز است.

 

تهیه فیش پرداختی از خود پرداز موجود در نمایندگی و یا ارائه رسید بانکی

(شماره حساب سفارت:   Tokyo Mitsubishi UFJ Bank Toranomon Branch Ordinery Accont 1647388)

  از فرستادن پول نقد، چک بانکی، پستی و یا پرداخت از طریق اینترنت خودداری فرمائید.