امور کنسولی

کلیات

موادی از قانون وظیفه عمومی

 

ماده 2 - هر فرد ذکور ایرانی از اول فروردین ماه سالی که طی آن وارد سن نوزده سالگی می شود مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی خواهد شد.

ماده 18 - به وضع مشمولان خدمت وظیفه عمومی یک سال قبل از اعزام به خدمت دوره ضرورت یعنی در سالی که مشمولان در آن سال وارد سن 19 سالگی می شوند رسیدگی خواهد شد.

تعریف :

در تعیین سن مشمولیت روز یا ماه تولد تاثیری نداشته و کلیه افراد ذکور متولد در یک سال شمسی (از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه) متولد همان سال تلقی شده و از لحاظ مشمولیت در یک طبقه قرار خواهند گرفت.

(سال مشمولیت= عدد 18 + سال تولد***مثال : 1388 = 18 + 1370 )

(سال اعزام= عدد 19 + سال تولد***مثال : 1389 = 19 + 1370 )

بر این اساس فرد ذکوری که متولد سال 1370 می باشد از ابتدای سال 1388 مشمول بوده و بدون دریافت مجوز خروج معتبر نمی تواند از ایران خارج گردد.

 

موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی:

ماده 31 - دانش آموزان دانشسراها و دانش آموزان چهارساله آخر دوره متوسطه و هنرآموزان هنرستانها و آموزشگاههای فنی و حرفه ای که ارزش تحصیلی دیپلم آنها از طرف مراجع صلاحیت دار معادل متوسطه کامل شناخته شده (تحصیل نمایند) و دانشجویان و هنرجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اگر در حین تحصیل به سن مشمولیت برسند تا زمانی که به تحصیلات خود ادامه می دهند از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود.

تبصره 1 ماده 34 -مشمولانی که با داشتن معافیت تحصیلی در خارج از کشور تحصیل می کنند پس از ترک تحصیل و یا فراغ از تحصیل موظفند حداکثر ظرف یکسال خود را به سازمان وظیفه عمومی مربوطه در داخل کشور معرفی نمایند. مهلت مذکور برای آندسته از فارغ التحصیلان خارج از کشور که بعنوان عضو هیات علمی جذب دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی می گردند به دو سال افزایش می یابد.

ماده 37 - دانش آموزانی که قبل از سن مشمولیت بخواهند در خارج از کشور ادامه تحصیل دهند در صورتی که مورد تایید وزارت آموزش و پرورش باشد می توانند از معافیت تحصیلی برای ادامه تحصیل در خارج از کشور استفاده نمایند.

تبصره -فرزندان ایرانیان مقیم خارج از کشور و فرزندان مامورین ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور همچنین کسانی که قانوناً تحت کفالت یا ولایت قانونی آنها هستند تا اخذ دیپلم از مقررات این ماده مستثنی بوده و ادامه تحصیل آنان در رشته های عالی و دانشگاهی با تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی بلامانع خواهد بود.

 

موادی از آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی :

ماده 6 - دانشجو به کسی اطلاق می شود که طبق برنامه و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در یکی از دانشگاهها یا موسسات عالی داخل یا خارج کشور که مورد تایید وزارتخانه ذیربط و شرط ورود به آنها داشتن حداقل دیپلم کامل متوسطه یا معادل آن باشد به تحصیل اشتغال ورزد.

ماده 19 - دانش آموزانی که قبل از رسیدن به سن مشمولیت از کشور خارج و در دبیرستان مشغول به تحصیل شده باشند در صورتی که تحصیل آنان واجد شرایط مشمولان مشابه داخل کشور بوده و مورد تایید وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد می توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند.

ماده 20 - به مشمولانی که بطور غیر مجاز از کشور خارج شده باشند معافیت تحصیلی داده نخواهد شد.

ماده 21 -مشمولانی که در خارج از کشور موفق به اخذ دیپلم شده باشند چنانچه در رشته های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برابر مقررات و ضوابط آن وزارتخانه مشغول تحصیل شده یا بشوند تا رسیدن به درجه دکتری می توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند.کنترل وضعیت پیوستگی تحصیلی و سایر شرایط این قبیل مشمولین به عهده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (اداره کل بورس و دانشجویان خارج) خواهد بود.

سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) برای تردد ایرانیان مشمول مقیم خارج از کشور طی مصوبات متعدد، تسهیلاتی را در نظر گرفته که بطور اختصار به اطلاع هموطنان عزیز می رسد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت اطلاع رسانی سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا مراجعه فرمایید.