امور کنسولی

موافقت با قبول تابعیت زوج

بانوان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج می نمایند، تابعیت ایرانی خود را حفظ خواهند نمود، مگر اینکه تابعیت همسر به آنها تحمیل شود

مدارک مورد نیاز

1-    تکمیل فرم موافقتنامه اختیار تابعیت زوج، در سه نسخه

2-    تکمیل فرم تعهد مالیاتی، گمرکی و بانکی

3-    تکمیل فرم خروج از تابعیت و  پرسشنامه تکمیلی

4-    ارائه اصل شناسنامه و گذرنامه ایرانی و سه نسخه فتوکپی از تمام صفحات آنها

5-    ارائه اصل سند ازدواج و پروانه زناشوئی و دو نسخه فتوکپی آن

6-     ارائه تعداد 12 قطعه عکس جدید 4*3 تمام رخ، بدون کلاه، عینک تیره و پشت نویسی شده برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی

7-    ارائه اصل گذرنامه خارجی و فتوکپی آن ویا هرگونه مدرک دال بر تابعیت خارجی (موافقتنامه دولت متبوع شوهر)

8-    ارائه اصل و یک نسخه فتوکپی از تمام صفحات گذرنامه خارجی شوهر

9-    تقاضای کتبی دست نویس متقاضی حاوی شرح کامل علت و یا علل ترک تابعیت، تاریخ اولین ورود به کشور متبوع شوهر، مدت اقامت در آن کشور، تاریخ ازدواج با همسر خارجی و میزان تحصیلات در ایران

10-                        ارائه رسید پرداخت هزینه مربوطه طبق جدول هزینه های کنسولی

حضور متقاضی برای تحویل مدارک الزامی است