امور کنسولی

صدور گواهی تاهل

هموطنان مقیم خارج از کشور که نیاز به اخذ گواهی ازدواج از نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت خود را دارند ضروری است ضمن حضور در نمایندگی مدارک ذیل را ارائه نمایند.

1- فرم تکمیل شده  درخواست صدور گواهی ازدواج

2- ارائه اصل و دو نسخه تصویر تمامی صفحات شناسنامه (سایز A4)

3- ارائه و اصل تصویر صفحات مشخصات گذرنامه 

4 -  پرداخت هزینه خدمات کنسولی جهت صدور گواهی تاهل

 

تهیه فیش پرداختی از خود پرداز موجود در نمایندگی و یا ارائه رسید بانکی

(شماره حساب سفارت:   Tokyo Mitsubishi UFJ Bank Toranomon Branch Ordinery Accont  1647388)

از ارسال وجه نقد، چک بانکی، پستی و یا پرداخت از طریق اینترنت خودداری فرمائید

 

ملاحضات:

1 . لطفاً در هنگام تکمیل نمودن پرسشنامه، مشخص نمایید گواهی مورد درخواست شما به زبان انگلیسی باشد و یا ژاپنی.

2 . گواهی تاهل تنها به نام صاحب شناسنامه صادرخواهد شد.