امور کنسولی

کسب خبر از وضعیت افراد

بعضی از هموطنان داخل کشور ممکن است به دلیل نگرانی یا دلایل قابل قبول دیگر بخواهند از وضعیت سلامتی بستگان خود که مقیم یا ساکن خارج از کشور هستند و به مدت طولانی از آنها خبری در دست ندارند، اطلاع پیدا کنند. این افراد می بایست برای اطلاع از وضعیت سلامتی بستگان خود در خارج از کشور به اداره امور اجتماعی وزارت امور خارجه مراجعه و ضمن تکمیل پرسشنامه، درخواست تحقیق و استعلام از وضعیت ایشان را نمایند. اداره امور اجتماعی پس از دریافت درخواست یا پرسشنامه مخصوص کسب خبر (نمونه شماره 1) و همچنین مدارک و مشخصات لازم نسبت به ارسال آنها به نمایندگی مورد نظر متقاضی اقدام و در نهایت نتیجه را به درخواست کننده اعلام خواهد نمود.

دریافت فرم شماره 1

روش انجام کار:

1 - بخش کنسولی نمایندگی پس از وصول نامه اداره امور اجتماعی (همراه با ضمایم) مراتب را تا رسیدن به نتیجه مورد پیگیری و تحقیق قرار خواهد داد. در بعضی از کشورها مقامات رسمی محل ممکن است به دلایل مختلف از جمله عدم وجود مجوز قانونی برای ارائه یا اعلام اطلاعات خصوصی افراد (حتی مشخصات معمولی) خودداری نمایند که در این صورت زمان بیشتری برای تحقیق و پیگیری مورد نیاز خواهد بود.
2 - چنانچه فردی از اتباع کشور محل استقرار نمایندگی جمهوری اسلامی ایران درخواست کسب خبر از بستگان خود در ایران را داشته باشد می بایست به وزارت امور خارجه محل رجوع نماید. اگر کشور متبوع فرد مراجعه کننده به نمایندگی، در ایران نمایندگی سیاسی یا کنسولی نداشته باشد، پذیرش و ارسال مدارک این گونه افراد از طریق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران صورت خواهد گرفت.         
3- اداره امور اجتماعی پس از انجام اقدامات مقتضی (استعلام یا تحقیق)، نتیجه را به نمایندگی درخواست کننده اعلام خواهد نمود. چنانچه مشخص که شود تبعه خارجی مورد تحقیق به دلیل ارتکاب جرم در یکی از زندانهای ایران بسر می برد موضوع را در قالب "اتباع خارجی زندانی در ایران" مورد پیگیری قرار داده و برای اطلاع از چگونگی اقدام به بخش "خارجی های زندانی در ایران" ارجاع می نماید.