امور کنسولی

تعطیلات بخش کنسولی

ساعات کاری بخش کنسولی: دوشنبه تا جمعه از ساعت 10 الی 13:00  به غیر از روزهای تعطیل  

 مراجعه حضوری بخش کنسولی: دوشنبه تا جمعه از ساعت 10 الی 13:00 به غیر از روزهای تعطیل

پاسخگویی تلفنی بخش کنسولی: دوشنبه تا جمعه از ساعت 9 الی 11:30 و بعد از ظهر ها از ساعت 13 الی 15:30 به غیر از روزهای تعطیل 

تعطیلات رسمی سفارت جمهوری اسلامی ایران در توکیو سال 2021

Official Holidays Year 2021