امور کنسولی

ترجمه شناسنامه

مدارک مورد نیاز جهت ترجمه شناسنامه 

 

1-    تکمیل فرم درخواست ترجمه شناسنامه

2-    ارائه اصل شناسنامه و یک سری تصویر از تمام صفحات آن

3-    ارائه اصل ویک نسخه تصویر مدرک اقامتی معتبر متقاضی

4-    ارائه اصل و یک نسخه تصویر از صفحه مشخصات گذرنامه

5-    پرداخت هزینه خدمات کنسولی در صورت ترجمه صفحه اول شناسنامه متقاضی

         پرداخت هزینه خدمات کنسولی در صورت ترجمه کامل شناسنامه متقاضی

 

تهیه فیش پرداختی از خود پرداز موجود در نمایندگی و یا ارائه رسید بانکی

(شماره حساب سفارت:   Tokyo Mitsubishi UFJ Bank Toranomon Branch Ordinery Accont  1647388)

از فرستادن پول نقد، چک بانکی، پستی و یا پرداخت از طریق اینترنت خودداری فرمائید

 

این گواهی صرفآ جهت ارائه به مقامات محلی و به زبان محل و انگلیسی صادر می گردد.

 

ملاحظات :

1- چنانچه مایل به دریافت ترجمه شناسنامه خود از طریق پست می باشید، لازم است مدارک مورد نیاز را بهمراه یک پاکت پستی تمبردار که آدرس پستی روی آن درج شده باشد، به نمایندگی ارسال گردد.

2- چنانچه هزینه الزم برای ترجمه از طریق بانک پرداخت شده باشد اصل فیش به همراه مدارک ارسال گردد.

3- از ارسال وجه نقد، چک بانکی، پستی و یا پرداخت از طریق اینترنت خودداری فرمائید.

4- چنانچه هزینه الزم برای ترجمه از طریق بانک پرداخت شده باشد اصل فیش به همراه مدارک ارسال گردد.