امور کنسولی

امور اجتماعی

قابل توجه هموطنان گرامی: در صورت مراجعه حضوری یا ارسال پستی مدارک، ارائه تصویر کارت اقامت معتبر یا تصویر ویزای معتبر ضروری می باشد.

ایمیل بخش امور اجتماعی و دانشجویی 

tyo.social@mfa.gov.ir