امور کنسولی

درج مشخصات فرزندان خارجی در شناسنامه مادر ایرانی

اضافه کردن نام فرزند از پدر خارجی در شناسنامه مادر

سفارت جمهوری اسلامی ایران  توکیو

 

بانوان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج نموده و ازدواج آنان نزد مقامات ایرانی به ثبت رسیده است، درصورت تمایل می توانند با ارائه مدارک زیر نام فرزند و یا فرزندانشان را در شناسنامه خویش درج نمایند

 

مدارک لازم:

1- ارئه اصل شناسنامه مادر که ازدواج در آن ثبت شده باشد.

2- ارائه اصل گواهی ولادت فرزند صادره از شهرداری (Koseki Shohon)

3-  ارائه اصل گواهی ولادت پدر صادره از شهرداری (Koseki Tohon) 

   * چنانچه مادر غیر ژاپنی باشد دریافت مدارک ذیل از شهرداری و ارایه آنها به سفارت ضروری است.

         1) SHUSSEI TODOKE JURI SHOMEISHO    

         SHUSSEI TODOKE KISAI JIKO SHOMEISHO (2

* مشخصات والدین در گواهی ولادت  (Koseki Tohon) و یا (SHUSSEI TODOKE KISAI JIKO SHOMEISHO ) باید با مشخصات مندرج در شناسنامه ایرانی آنان مطابقت داشته باشد. در صورت عدم تطابق، مغایرتهای موجود در گواهی ولادت باید توسط مراجع ذیصلاح برطرف گردد.

4- ارائه اصل و یک نسخه کپی از صفحه مشخصات گذرنامه خارجی فرزند

5- ارائه اصل و یک نسخه کپی از صفحه مشخصات گذرنامه خارجی پدر

6- تکمیل فرم درج نام فرزند خارجی در شناسنامه مادر ایران

7- پرداخت هزینه خدمات کنسولی

 

 تهیه فیش پرداختی از خود پرداز موجود در نمایندگی و یا ارائه رسید بانکی

(شماره حساب سفارت:   Tokyo Mitsubishi UFJ Bank Toranomon Branch Ordinery Accont  1647388)

از فرستادن پول نقد، چک بانکی، پستی و یا پرداخت از طریق اینترنت خودداری فرمائید