امور کنسولی

صدور گذرنامه مفقوده یا سرقت شده

توضیح :

 افرادی که با گذرنامه ایرانی (و روادید معتبر) از ایران خارج و حین سکونت در کشور محل اقامت (ژاپن) گذرنامه خود را مفقوده نموده یا به سرقت رفته است، در صورت ارائه مدارک زیر می توانند درخواست صدور گذرنامه جدید نمایند.

 

مدارک مورد نیاز:

1- حضور شخص متقاضی در محل نمایندگی

2- ارائه اصل گزارش فقدان گذرنامه، صادره از سوی پلیس محلی حاوی شماره گذرنامه ، تاریخ و محل فقدان یا سرقت، مشخصات صاحب گذرنامه با مهر و امضاء مقام صادر کننده

در صورتی که گذرنامه توسط اداره پست محلی، اداره مهاجرت، سفارتخانه های خارجی و ... مفقود شده باشد مراتب باید در گزارش پلیس محلی درج شده باشد.

3- ارائه درخواست کتبی مبنی بر چگونگی فقدان یا سرقت گذرنامه متقاضی متضمن تاریخ (روز، ماه، سال) و مرز آخرین خروج قانونی از کشور، نحوه اخذ اقامت و نوع آن (اندازه A4).

4- تصویر گذرنامه قبلی (در صورت وجود)

5- اصل و یک نسخه تصویر روشن و خوانا از تمام صفحات شناسنامه (برای افراد بالای 15 سال سن شناسنامه باید عکس دار باشد) درصورت عکس دار نبودن شناسنامه به بخش سجلات مراجعه فرمایید.

6-  یک نسخه تصویر روشن وخوانا ازدوطرف کارت اقامت معتبر

7- یک نسخه تصویر روشن و خوانا از دو طرف کارت ملی ایران (برای افراد با لای 15 سال سن)

هموطنانی که تاکنون برای دریافت کارت شناسایی ملی اقدام ننموده اند باید ضمن مراجعه، مدارک خود را جهت صدور کارت ملی به بخش سجلات ارائه و رسید دریافت نمایند

8- 1 قطعه عکس جدید در اندازه 3 در 4 ، رنگی ، تمام رخ با زمینه روشن، بدون کلاه و عینک (برای خانمها از 6 سال سن بالاتر با حجاب کامل اسلامی)  

9- تکمیل و ارائه فرم ویژه صدورگذرنامه

10- تکمیل و ارایه فرم تغییر محل اقامت و فرم صدور مهر خروج مکرر 

(اگر محل اقامت در گذرنامه قبلی، ژاپن باشد نیازی به پرداخت هزینه و تکمیل فرمهای تغییر محل اقامت و صدور مهر خروج مکرر نمی باشد)

11- اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان زیر 50 سال سن در صورت نیاز به تغییر محل اقامت از ایران به ژاپن ضروریست ( اندازه  A4)

12- آقایان دارای 18 سال سن و بالاتر (تا سن 50 سالگی) که کارت پایان خدمت یا معافیت دریافت نکرده اند (مشمولین که در زمان درخواست حداقل سه سال تمام خارج از کشور بوده باشند) نسبت به تکمیل و ارایه درخواست درج مهرخروج مشمولین (فرم ویژه صدور مجوز خروج مشمولان خارج از کشور)، یک قطعه عکس و پرداخت هزینه استعلام (فقط برای اولین بار) و هزینه صدور مهر خروجی مشمولین بصورت جداگانه اقدام نمایند.

13- اجازه کتبی شوهر برای خانمهای متاهل دارای همسر ایرانی (در صورتیکه خواستار تغییر محل اقامت از ایران به ژاپن باشند. اگر در گذرنامه قبلی خانم محل اقامت ژاپن باشد نیازی به اجازه کتبی شوهر نمی باشد) و اجازه کتبی پدر برای فرزندان زیر 18 سال(فرم تغییر محل اقامت )، اجازه نامه باید در صورت حضور شوهر/ پدر توسط مسئولین بخش گذرنامه سفارت(رایگان) و درصورت ارسال مدارک از طریق پست توسط دفترخانه محل و ممهور به مهر وزارت خارجه گواهی شود.

14- پاکت تمبردار سفارشی با نشانی کامل متقاضی (در صورت تمایل ارسال گذرنامه با پست)

***

     - پرداخت هزینه خدمات کنسولی جهت صدور گذرنامه مفقوده

     - پرداخت هزینه خدمات کنسولی جهت اخذ مجوز برای صدورخروجی مشمولین (در بخش مشمولین)

     - پرداخت هزینه خدمات کنسولی جهت صدور خروجی مشمولین و غیر تسهیلاتی(در بخش مشمولین)

 

توضیحات مهم:

1- در صورت نقص مدارک و یا امضاء نکردن پرسشنامه ها، همه مدارک بدون اقدام برگشت داده خواهد شد.

2- تصویر مدارک هویتی مانند شناسنامه، کارت ملی و کارت پایان خدمت/معافیت در صورتی به جای اصل آنها قابل پذیرش خواهد بود که از طریق وزارت امور خارجه در تهران (ساختمان شماره3، اداره گذرنامه و روادید، بخش مقیمین خارج از کشور) و یا دفاتر نمایندگی وزارت امورخارجه در شیراز، تبریز، مشهد، ارومیه، اصفهان، قم، گیلان،کرمانشاه، زاهدان، بوشهر و اهواز برای این سفارت نمابر(فاکس) گردد.

3- در صورتی که متقاضی دارای دو گذرنامه، کارت هویت و یا شناسنامه خارجی مختلف باشد باید هر دو مورد را در فرم، تکمیل نماید.

4- چنانچه متقاضی گذرنامه خارجی خود را به دلیل پناهندگی کسب نموده باشد باید نسبت به تکمیل  فرم و « اعلام ندامت » اقدام نماید.

5 - کلیه پرسشنامه ها و درخواستهای مربوط به صدور گذرنامه فرد زیر 18 سال سن باید توسط پدر و یا قیم قانونی وی امضاء شوند.

6- چنانچه شوهر بانوی متقاضی تغییر محل اقامت فوت شده باشد ارایه اصل گواهی فوت شوهر و یا شناسنامه حاوی ثبت فوت الزامی است.

7- چنانچه بانوی متقاضی تغییر محل اقامت مطلقه باشد ارایه اصل سند طلاق و یا شناسنامه حاوی ثبت طلاق الزامی است. بدیهی است تغییر محل اقامت و صدور مجوز خروج  فرزندان زیر 18 سال سن منوط به ارایه مجوز رسمی پدر یا حکم صادره از سوی دادگاه ذیصلاح ایران می باشد.

8 - بانوان ایرانی متقاضی تغییر محل اقامت که با مرد خارجی ازدواج نموده اند نیازی به ارایه مجوز شوهر ندارند.